Programmering og modellering#

Velkommen til ressursside for Programmering og modellering X. Her vil du finne ulike ressurser i emnet.

Innhold

På siden vil du finne følgende:

  • Tema 1: Grunnleggende programmering. Repetisjon av og litt mer om det helt grunnleggende: Variabler, vilkår og løkker.

  • Tema 2: Kodestrukturering. Strukturering av kode med funksjoner og klasser.

  • Tema 3: Datahåndtering. Lese og plotte data. Statistikk og maskinlæringsmodeller.

  • Tema 4: Algoritmer. Vi ser på noen algoritmer fra matematikken.

  • Tema 5: Modellering. Dette er den viktigste delen av faget. Vi lager og utforsker ulike modeller, spesielt regresjonsmodeller og modeller basert på differens- og differensiallikninger.

  • Oppgaver og datafiler

Når du gjennomgår fagstoffet på sidene, bør du gjøre underveisoppgavene. Da får du øvd deg regelmessig på aktuelle problemer. Dette er mye mer effektivt enn å bare lese om programmering! Noen ganger får du også muligheten til å bruke en interaktiv editor (Trinket) til å gjøre oppgaver, for eksempel fylle inn noe som mangler eller rette opp feil. Nettleseren din husker da hva du har gjort i disse editorene, så hvis du vil tilbakestille programmet, må du trykke på hamburgermenyen (de tre strekene) i editorvinduet og trykke på “reset”. God fornøyelse!